Gegevensbescherming en Privacybeleid

DFS neemt de privacy van haar klantengegevens erg serieus. Gelieve het onderstaande beleid te lezen om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen nadat het door ons is verzameld via uw gebruik van onze Website en via de Telefonische Winkeldienst.

Wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij kunnen gegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen waaronder:

  • Wanneer u ons vraagt dat u wordt teruggebeld door een van onze persoonlijke winkeladviseurs.
  • Wanneer u met een persoonlijke winkeladviseur spreekt.
  • Via impliciete vastlegging van gegevens over ondermeer welke pagina's u het meest hebt gelezen en middels het gebruik van cookies.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de "Mijn Favorieten" service.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt zoals hierboven is aangegeven, is het mogelijk dat wij gegevens over u verzamelen om u nu en in de toekomst diensten te kunnen aanbieden en om met u te communiceren. Deze informatie kan ondermeer gegevens bevatten zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Wij en onze leveranciers kunnen gegevens verzamelen over waar u zich op het internet bevindt (bijvoorbeeld de URL waar u vandaan kwam, IP-adres, domeintypen zoals co.uk en .com), uw browsertype, het land en netnummer van de telefoon waar uw computer zich bevindt, de pagina's van onze website die werden bekeken tijdens uw bezoek, de advertenties waarop u hebt geklikt, en zoektermen die u hebt ingevoerd op onze website ("gebruikersgegevens"). Zelfs als u niet bij ons bent registreert, kunnen wij deze gegevens verzamelen. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen als u niet bij ons bent aangemeld.

U moet zich ervan bewust zijn dat deze site wordt gecontroleerd en informatie kan registreren over uw bezoek om ons te helpen de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Wij bevestigen dat alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (of die beschikbaar is op de openbare registers) en elke Gebruikersgegevens waarmee wij u kunnen identificeren, worden bewaard overeenkomstig de registratie die wij hebben met de College Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw bestellingen;
  • Voor statistische of enquête-doeleinden ter verbetering van deze Website en haar diensten aan u;
  • Om u website-inhoud en advertenties aan te bieden;
  • Voor het beheer van deze website;
  • Om u, tenzij u bezwaar maakt, te informeren over producten of speciale aanbiedingen die van belang voor u kunnen zijn.

U gaat ermee akkoord dat u geen bezwaar maakt als wij contact met u opnemen voor een van bovengenoemde doeleinden per telefoon, e-mail of schriftelijk en u bevestigt dat u het bovenstaande niet beschouwd als zijnde een schending van een van uw rechten uit hoofde van de persoonlijke levenssfeer en elektronische communicatie (EG-richtlijn) verordeningen 2003.

U moet weten dat als wij, door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt, om uw persoonlijke gegevens en/of gebruikergegevens worden gevraagd, wij verplicht kunnen zijn hier gehoor aan te geven.

Tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben zullen wij alleen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken als dit is vereist met het oog op de uitvoering van uw verzoek. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de bepaling dat wij uw gegevens openbaar kunnen maken aan bepaalde goedgekeurde derde partijen, zoals leden van onze eigen groep, onze eigen professionele adviseurs die zijn gebonden aan vertrouwelijkheidscodes, en wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verstrekken.

DFS bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u te voorzien van de beste gebruikerservaring door u gepersonaliseerde diensten te leveren, en voor interne administratie en analyse.

Om u de allerbeste service te bieden, kunnen wij onze gesprekken voor opleidingsdoeleinden controleren en opnemen.

Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke informatie aan derden voor marketingdoeleinden niet.

Cookies

Als onderdeel van onze hoge veiligheidsnormen gebruiken wij cookies wanneer u deze website bezoekt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op met betrekking tot u. Ook gebruiken wij JavaScript om uw online winkelervaring te versnellen. Als u cookies of JavaScript uitschakelt, zal het uw gebruik van deze website ernstig beperken.

Data

Als u een kredietovereenkomst hebt ingevuld, zal DFS Trading Limited uw gegevens doorgeven aan de krediet-provider vermeld op uw document. De krediet-provider kan informatie over u inwinnen bij kredietbureaus. Zij houden een register bij van elk verzoek om hen te helpen te beslissen over het verlenen van krediet. Als zij besluiten dit niet te doen, kan DFS Trading Limited dezelfde gegevens doorgeven aan andere providers die hun eigen kredietonderzoek kunnen verrichten. De namen van de andere aanbieders zijn op aanvraag beschikbaar. Als u de 5 jaar Anti-vlek garantie koopt, wordt uw informatie ook bewaard op de computer of andere bestanden door Pinnacle Insurance en agentschappen of gerelateerde bedrijven voor het beheer van deze polis, met inbegrip van het uitvoeren van enquêtes onder klanten, behandeling van claims en fraudepreventie. In het Nederlands hanteren wij, en zijn geregistreerd in overeenstemming met, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Toestemming

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons via deze Website of via de telefoon, geeft u toestemming voor het verzamelen, de opslag en de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DFS op de wijze die is uiteengezet in dit privacybeleid.

Beveiliging

We nemen alle redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Echter, wij kunnen de veiligheid van de gegevens die u online verstrekt niet garanderen. U aanvaardt de inherente veiligheidsrisico's van het verstrekken van gegevens en activiteit on-line via het internet en u zult ons niet aansprakelijk houden voor eventuele inbreuk op de beveiliging, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid of het opzettelijk in gebreke blijven.