Algemene voorwaarden voor 5 jaar dekking op leder

Introductie

Verzekering tegen Vlekken en Accidentele Schade wordt verzorgd door Castelan Ltd met UK General Insurance Ltd namens Ageas Insurance Limited, geregistreerd in Engeland Nr. 354568. Maatschappelijke zetel: Ageas House, Hampshire Corporate Park, Templars Way, Eastleigh, Hampshire, SO53 3YA. UK General Insurance Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ageas Insurance Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority. Castelan Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, FCA registratienummer 572287. Dit kan gecontroleerd worden op de Financial Services Register op www.fsa.gov.uk/regsiter/home.do of door contact met hen op te nemen via +44 (0) 845 606 1234 (beltarieven kunnen variëren).

Algemene Voorwaarden

Lees dit document zorgvuldig door, want er zijn nieuwe voorwaarden en uitsluitingen die uw dekking beperken. Wij willen voorkomen dat u constateert dat u niet gedekt bent nadat een incident heeft plaatsgevonden. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de Administrator op +44 (0) 870 320 0333 in het Verenigd Koninkrijk of +353 (0) 1 2000 200 in de Republiek van Ierland (ROI).

1. DEFINITIES

Wanneer wij een van de volgende woorden gebruiken, zal het dezelfde betekenis hebben

Administrator: De geautoriseerde Administrator, Castelan Limited, benoemd voor het beheer van deze verzekering namens de verzekeraar. Hun geregistreerde adres is Alpha House, Sunnyside Road North, Weston-super Mare, North Somerset, BS23 3QY. Registratienummer: 7637133

Algemene voorwaarden: Bevestiging van uw dekking met details over het gedekte product en de details van de Verzekerde.

Verzekerde, u, uw: De persoon of personen wiens naam en adres is vermeld op uw Algemene voorwaarden

Verzekeraar, onze, ons, wij: UK General Insurance Ltd namens Ageas Insurance Limited of Ageas House, Hampshire Corporate Park, Templars Way, Eastleigh, Hampshire, SO53 3YA Ageas Insurance Limited is geregistreerd in Engeland onder nummer 354568. Ageas Insurance Limited’s FSA registratienummer is 202039

Maximale aansprakelijkheid: Lederen bekleding: U bent u gedekt voor reiniging, reparatie of vervanging tot een maximum van £15.000 in het Verenigd Koninkrijk of €22,500 in Ierland, of tot de oorspronkelijke aankoopprijs van het beschadigde product, afhankelijk van wat lager is bij het afhandelen van elke afzonderlijke claim of alle claims ingediend tijdens de Dekkingsperiode

Dekkingsperiode: De termijn van de dekking van de begindatum van uw polis, zoals vermeld in uw Algemene voorwaarden

Product: De product(en) beschreven onder 'GEDEKTE PRODUCT(EN)’ vermeld in uw Algemene voorwaarden. In gevallen waarbij producten niet-integraal zijn en daarom gemakkelijk kunnen worden gescheiden, zoals een matras en basis of hoezen voor armleuningen, sierkussen en andere accessoires, worden deze in geval van een claim als afzonderlijke producten behandeld.

2. DEKKINGSPERIODE

 1. (i) Uw verzekering voor Vlekken en Accidentele Schade begint vanaf de datum vermeld in uw Algemene voorwaarden;
 2. (ii) Uw verzekering vervalt zodra een van het volgende zich voordoet:
 3. (a) Uw polis vervalt;
 4. (b) U, of iemand die u vertegenwoordigt, ons of onze Administrator opzettelijk bedriegt of misleidt; of
 5. (c) De maximale aansprakelijkheid is bereikt (zoals hierboven vermeld) of;
 6. (d) Uw claim is afgehandeld met een kredietnota of met contante betaling; of
 7. (e) De premie voor deze verzekering niet is betaald; of
 8. (f) U het product wijzigt.

Het is onze intentie dat deze verzekering niet kan worden verlengd.

3. ADMINISTRATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. (i) De Administrator zal uw verzekeringsdekking en alle claims verzorgen en verwerken overeenkomstig de servicenormen geboden door deze verzekering
 2. (ii) De Administrator behoudt zich het recht voor om deze polis te annuleren door u minimaal 7 dagen van tevoren te informeren op uw laatst bekende adres. Als de Administrator de polis annuleert, zal de Administrator uw premie voor de resterende polisperiode terugbetalen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden, tenzij een claim is ingediend.
 3. (iii) U bent verantwoordelijk voor het informeren van de Administrator over een verandering van uw adres door te telefoneren naar +44 (0) 870 320 0333 of door te schrijven naar Castelan Ltd, Administration Manager, Alpha House, Sunnyside Road North, Weston Super Mare, North Somerset, BS23 3QY, Verenigd Koninkrijk.
 4. (iv) U moet ons medewerking verlenen in het verkrijgen van terugbetaling van alle kosten die wij oplopen onder de voorwaarden van deze dekking, die kunnen zijn veroorzaakt door de handeling van een derde partij tegen wie u een vorderingsrecht hebt.
 5. (v) Wij kunnen de Algemene voorwaarden wijzigen om wettelijke of regelgevende redenen of om redenen in verband met de beschikbaarheid van het product. Indien deze wijziging u voordelen biedt, zullen wij de wijziging onmiddellijk toepassen en u binnen 28 dagen informeren. In alle andere gevallen zullen wij u ten minste 28 dagen vóór de wijziging in werking treedt schriftelijk informeren. Indien de wijzigingen niet in uw voordeel zijn en u de polis wenst te beëindigen, kunt u uw dekking beëindigen en zullen wij uw premie voor de resterende polisperiode terugbetalen tenzij een claim is ingediend.

4. WAT WORDT GEDEKT

Elk onderdeel van de dekking hieronder beschreven is uitsluitend van toepassing voor zover opgenomen in uw Algemene voorwaarden

VLEKKEN als volgt

 1. (i) VLEKKEN: Leder en leder-achtige bekleding: Ten gevolge van plotseling en accidenteel contact met enige stof
 2. OPMERKING: Leder en leder-achtige bekleding is verzekerd tegen plotselinge en accidentele overdracht van kleurstof van krantenpapier en/of kleding
 3. (ii) ACCIDENTELE SCHADE
  1. Leder en leder-achtige bekleding: een plotseling en accidenteel voorval wat resulteert in een scheur, brandvlek, kras, perforatie of schaaf

Vlekken en Accidentele Schade: Schade door een huisdier en schade opzettelijk veroorzaakt door een kind is beperkt tot slechts één geval tijdens de Dekkingsperiode

5. WAT IS NIET GEDEKT

Elke schadeclaim voor of als gevolg van het volgende is niet geldig

 1. Schade opzettelijk veroorzaakt door elke persoon anders dan het eerste voorval of opzettelijke schade veroorzaakt door een kind gedekt onder deze verzekering
 2. Slijtage overeenkomstig de oorspronkelijke kwaliteit van het product en de wijze waarop het product wordt gebruikt
 3. Verwaarlozing, oneigenlijk gebruik of misbruik van het product
 4. De invloed van zonlicht, wind, weer, roesten, straling, brand, rookschade, overstromingen of corrosie van het product
 5. Veranderingen in kleur van een onderdeel van het product ongeacht de oorzaak, uitgezonderd vlekken zoals beschreven in 4(i)
 6. Vlekken veroorzaakt door de geleidelijke opbouw van kleurstofoverdracht
 7. Vlekken of Accidentele Schade aan producten die worden gebruikt bij het bereiden van de maaltijden
 8. Het gebruik van onjuiste of verkeerde schoonmaakmiddelen of reinigingsmethodes
 9. Het verwijderen van geur, ook indien veroorzaakt door een vlek
 10. Schade veroorzaakt tijdens vervoer van het product
 11. Schade veroorzaakt door huisdieren (met uitzondering van vloeistoffen van huisdieren) na het eerste voorval van huisdierschade gedekt door deze verzekering
 12. Schade veroorzaakt door insecten, niet-huisdieren of wilde vogels (met uitzondering van dierlijke vloeistoffen)
 13. Kosten, uitgaven of andere financiële verliezen behalve de overeengekomen kosten voor reiniging, reparatie of vervanging van het product
 14. Gebruik van het product in bedrijfsruimten of in residentiële gebouwen die u verhuurt of onderverhuurt
 15. Gebruik van het product buiten het Verenigd Koninkrijk, Kanaaleilanden en het eiland Man.

6. EEN CLAIM INDIENEN

HOE EEN CLAIM WORDT INGEDIEND: Bel binnen 72 uur na constatering van schade met de Adminstrator op +44 (0) 870 320 0333 in het Verenigd Koninkrijk of +353 (0) 1 2000 200 in Ierland en geef het Factuurnummer vermeld op uw Algemene voorwaarden en de aard van uw claim. De Administrator zal dan beslissen of uw claim voldoet aan de criteria uiteengezet in deze Algemene voorwaarden. De Administrator kan het product inspecteren om uw claim te kunnen beoordelen en kan u verzoeken een claimformulier in te vullen.

HOE WIJ CLAIMS AFHANDELEN: Geldige claims worden afgehandeld door reiniging, reparatie of vervanging van het beschadigde product naar ons goeddunken, en tot een waarde van niet meer dan de maximale aansprakelijkheid. Indien wij niet in staat zijn het product op bevredigende wijze te reinigen, repareren of te vervangen:

 1. Verstrekken wij een kredietnota voor gebruik bij dezelfde detailhandelaar waar u het product kocht
 2. (b) Verstrekken wij een kredietnota voor gebruik bij een soortgelijke detailhandelaar in uw omgeving indien de detailhandelaar niet meer bestaat of is verhuisd, of
 3. (c) Kunnen wij ervoor kiezen om een afwikkeling in contanten te doen in plaats van vervanging waarbij het beschadigde product eigendom blijft in de huidige toestand. UK General Insurance Ltd is een agent van Ageas Insurance Limited en treedt op in hun naam in het geval van een claim.

De waarde van de kredietnota zal het bedrag zijn dat u betaalde voor het product, verminderd met eventuele eerdere claims, of als de beschadigde producten geen integraal geheel zijn en dus gemakkelijk gescheiden kunnen worden, uitsluitend voor de kosten van de vervanging van dat product, onder voorbehoud van de maximale aansprakelijkheid.

Als uw claim is afgehandeld met een kredietnota, behouden wij het recht om bezit te nemen van het defecte product. Als wij besluiten bezit te nemen van het product, zal het defecte product worden opgehaald wanneer het door u geselecteerde vervangend product wordt bezorgd. Tot die tijd kunt u het defectieve product niet verkopen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Administrator. Als wij ervoor kiezen het defecte product niet op te halen zoals hierboven beschreven, blijft het product eigendom van u en blijft het onder uw verantwoordelijkheid

7. FRAUDULEUZE CLAIMS

U mag niet op een frauduleuze wijze handelen. Als u (of iemand die namens u optreedt):

 1. (i) Een claim maakt op basis van de verzekering wetende dat de claim vals of in enig opzicht frauduleus of overdreven is;
 2. (ii) Een verklaring doet ter ondersteuning van een schadeclaim wetende dat de verklaring in enig opzicht vals is;
 3. (iii) Documenten indient ter ondersteuning van een schadeclaim wetende dat het document op enige wijze vals is; of
 4. (iv) Een claim maakt met betrekking tot enig verlies of schade veroorzaakt door uw opzettelijk handelen

Zullen wij:

 1. (a) De claim of elke andere claim gemaakt op basis van de verzekering niet betalen
 2. (b) De verzekering ongeldig verklaren en geen premies terugbetalen
 3. (c) Gerechtigd zijn om elk betaald bedrag van reeds gemaakt claims onder de verzekering terug te vorderen; en
 4. (d) In bepaalde omstandigheden de politie inschakelen.

8. ANNULERING EN TERUGBETALINGEN

U kunt deze verzekering 30 dagen na ontvangst van uw meubels annuleren en een volledige terugbetaling van betaalde premie ontvangen door met uw kassabon of factuur en deze Algemene voorwaarden naar de winkel te gaan waar u het product heeft gekocht. Er is geen terugbetaling van premie is mogelijk als u een claim hebt ingediend of wanneer u de polis op een later tijdstip annuleert.

9. ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. (i) U kunt dit Meubilair en de Algemene voorwaarden niet overdragen aan een ander persoon
 2. (ii) U en uw gezin moeten alle redelijke voorzorgen nemen om het product te beschermen en verlies of schade te voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, er voor te zorgen dat het product wordt onderhouden overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Als u dit nalaat, kunnen claims worden afgewezen door de Administrator
 3. (iii) Tenzij een andere wet schriftelijk is overeengekomen, valt deze polis onder Engels recht. Als er een geschil ontstaat, zal het uitsluitend worden behandeld in de rechtbanken van Engeland of van het land binnen het Verenigd Koninkrijk waar uw hoofdverblijfplaats is gevestigd.
 4. (iv) Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zullen wij sommige telefoongesprekken controleren en opnemen
 5. (v) Wanneer uw dekking onder de polis eindigt, heeft het geen contante of afkoopwaarde.

10. KLACHTENPROCEDURE

Als u een klacht hebt, wordt u verzocht in eerste instantie te bellen naar +44 (0) 870 320 0333 vanuit het Verenigd Koninkrijk of +353 (0) 1 2000 200 vanuit Ierland of per e-mail naar [email protected] of schriftelijk naar: Castlean Ltd, Customer Care Manager, Alpha House, Sunnyside Road North, Weston-super-Mare, North Somerset, BS23 3QY, Groot-Brittannië

Als uw klacht aan het einde van de daaropvolgende werkdag niet kan worden opgelost, zal de Administrator de klacht doorverwijzen naar:

Customer Relations Department, UK General Insurance Limited, Cast House, Old Mill Business Park, Gibraltar Island Road, Leeds, LS10 1RJ. Tel: 0845 218 2685

Emailadres: : customerre[email protected]

Als het niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken is, hebt u het recht een beroep te doen op de Financial Ombudsman Service. Dit geldt ook als u verzekerd bent in een zakelijke hoedanigheid en een jaarlijkse omzet van minder dan 2 miljoen euro en minder dan 10 medewerkers heeft. U kunt contact opnemen met de Financial Ombudsman Service op:

The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Docklands, London, E14 9SR. Tel: 0845 080 1800

De bovenstaande klachtenprocedure is in aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. Neem contact op met uw plaatselijke Trading Standards Service of Citizens Advise Bureau voor nadere bijzonderheden over uw wettelijke rechten.

11. FINANCIAL SERVICES COMPENSATION SCHEME

Ageas Insurance Limited is gedekt door de Financial Service Compensation Scheme (FSCS). U kunt recht hebben op schadevergoeding van deze regeling indien zij niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit is afhankelijk van het soort bedrijf en de omstandigheden van de claim. De meeste verzekeringscontracten zijn gedekt voor 90% van de claim zonder bovengrens. Nadere bijzonderheden over de compensatieregelingen zijn verkrijgbaar van de FSCS of via www.fscs.org.uk

12. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Houd er rekening mee dat alle door u verstrekte informatie door ons en onze agenten wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 voor het bieden van verzekering en afhandelen van claims, indien van toepassing, en kan vereisen dat deze informatie aan derde partijen wordt verstrekt. Wij kunnen de gegevens ook in vertrouwen versturen naar andere bedrijven op hun aanwijzingen versturen, inclusief bedrijven die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

De Castelan bedrijvengroep en de geselecteerde partners kunnen uw gegevens gebruiken voor opleiding, testen, kwaliteitscontrole, onderzoek en statistische analyse. De Castelan bedrijvengroep kan uw gegevens ook gebruiken om u schriftelijk of telefonisch te informeren over producten of diensten die mogelijk van belang voor u zijn. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, schrijf ons dan naar bovengenoemd adres van Castelan Limited met de vermelding 'For the attention of the Data Protection Officer, Customer Relations Department’.

Om uw gegevens accuraat en up-to-date te houden kunnen wij gegevens van derden gebruiken. Door een klein bedrag aan administratiekosten te betalen, heeft u het recht (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen) op toegang tot en, indien nodig, wijziging van de over u aangehouden gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze controle, schrijf dan naar Castelan Limited, Alpha House, Sunnyside Road North, Weston-super-Mare, North Somerset, BS23 3QY, Groot-Brittannië, en vermeldt op alle correspondentie ‘For the attention of the Data Protection Officier, Customer Relations Department'

Deze informatie kan op verzoekt verstrekt worden in groteletterdruk, braille of audio.