VOORWAARDEN VOOR HET GUARDSMAN 5-JARIGE STOF & LEER GARANTIEPLAN

DEEL 1: INLEIDING

In dit document worden de voordelen, voorwaarden en uitsluitingen van de Verzekerde (u/uw) onder het Guardsman-meubelgarantieplan uiteengezet. Leest u dit document alstublieft nauwkeurig door om ervoor te zorgen dat u de geboden dekking volledig begrijpt. Uw product is alleen verzekerd als u de voorwaarden en de procedure claimafhandeling van dit plan volgt en de vereiste premie hebt betaald.

Guardsman is statutair gevestigd te 152 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Verenigd Koninkrijk. Guardsman wordt erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) onder het registratienummer 311766.

De Verzekeraar (wij/ons/onze) – uw plan wordt onderschreven door AmTrust Europe Limited (AEL), geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 01229676. Statutair gevestigd te: Market Square House, St James‘s Street, Nottingham, NG1 6FG, Verenigd Koninkrijk. AEL is gemachtigd door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) en de Prudential Regulation Authority onder het registratienummer 202189. Deze informatie kan worden gecontroleerd in het Financial Services Register op www.fca.gov.uk of door contact op te nemen met de FCA op +44 (0) 800 111 6768.

Belangrijk: doel van de dekking

Dit plan biedt de Verzekerde dekking voor afzonderlijke incidenten van accidentele vlekken en/of accidentele schade. De betekenis van deze termen wordt hieronder toegelicht.

Het plan biedt geen dekking voor schade die van nature ontstaat als gevolg van normaal gebruik en slijtage of als gevolg van het geleidelijk vies worden of in slechte conditie raken van uw product na verloop van tijd.

Dekkingsniveau

Accidentele vlekken – dit houdt in: plotseling en onopzettelijk morsen van eten, drinken, lichaamsvocht van mensen en huisdieren, cosmetica, kleurstofen, teer, inkt, lijm, zeep, wax en bijtende oplossingen die tot een vlek leiden.

Accidentele schade – dit houdt in: plotselinge en onopzettelijke schade die leidt tot scheuren, gaatjes, (schaaf)plekjes, brandplekken of krassen in het uitwendige oppervlak van het product.

Bescherming tegen vlekken – dit houdt in dit plan in dat uw product, indien van toepassing, een beschermende behandeling tegen vlekken is ondergaan voor levering.

De dekkingslimieten worden uiteengezet in deel 2.

Duur van de dekking

Dekking voor accidentele vlekken en schade wordt gedurende een periode van 5 jaar verstrekt, beginnend op de leveringsdatum van het(de) Verzekerde product(en) bij u thuis.

Verklaring van dekking

In ruil voor de betaling van de premie gaat de Verzekeraar ermee akkoord u te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden van dit plan. Guardsman Industries Limited (Guardsman) heeft van de Verzekeraar (wij/ons/onze) de bevoegdheid gekregen om dit document namens hem te ondertekenen en aan u te verstrekken, en om dit plan te beheren.

DEEL 2: DEKKINGSLIMIETEN

 1. Tijdens de verzekeringsperiode is het maximumbedrag dat de Verzekeraar zal uitkeren onder dit meubelgarantieplan beperkt tot de oorspronkelijke aanschafprijs van uw product of €18.000, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Als een product wordt vervangen onder de voorwaarden van dit plan, is er geen verdere dekking beschikbaar voor het vervangende product.
 2. De dekking is beperkt tot Nederland. Uw product is alleen verzekerd als het in Nederland blijft.
 3. Uw product dient in een privéwoning te staan en mag niet worden gebruikt in commerciële of verhuuraccomodaties, waaronder verhuurde kamers in uw eigen woning.
 4. Een defect van uw product dat tijdens de garantieperiode van de fabrikant of de verkoper is ontstaan, valt niet binnen dit plan.
 5. Extra sets losse hoezen, sierkussens, armkapjes en hoofdbeschermers (antimakassars) zijn beperkt tot een maximale vergoeding van hun aankoopprijs zoals afzonderlijk gespecificeerd op de factuur, of tot een maximum van 10% van de totale verkoopwaarde.

DEEL 3: WAT IS GEDEKT?

Reparatiekosten in het geval van een plotseling en onopzettelijk incident dat tot een vlek, scheur, gaatje, plekje, kras, splinter of brandplek leidt.

Uw product is verzekerd als:

 1. het in goede staat bij u thuis is afgeleverd;
 2. de oorzaak van de schade kan worden vastgesteld;
 3. het product is gebruikt en verzorgd in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant; en
 4. u aan alle voorwaarden van dit plan voldoet, waaronder de procedure claimafhandeling.

Indien beschikbaar bij de retailer, is uw product gedekt voor een beschermende behandeling tegen vlekken. Dit wordt voor levering uitgevoerd. Zie de voorkant van uw verkoopfactuur voor meer informatie.

Als reparatie niet mogelijk is, kunnen we ervoor kiezen het beschadigde onderdeel te vervangen. Als dit niet mogelijk is, kan Guardsman naar eigen goeddunken en die van uw Verzekeraar een vervangend product of vervangende producten verstrekken. Als alternatief kan Guardsman naar eigen goeddunken de claim afhandelen door middel van een contante betaling in plaats van een reparatie of vervanging. Elke contante betaling is beperkt tot het equivalent van de kosten van reparatie of vervanging door Guardsman.

DEEL 4: WAT IS NIET GEDEKT?

Uw product is niet verzekerd voor:

 1. Het onjuiste gebruik of de onjuiste toepassing van reinigingsmiddelen, of het gebruik van ongeschikte reinigingsmaterialen;
 2. Kleurverlies, vervaging en elk natuurlijk kenmerk van de bekleding van het product waaronder kloven, scheuren, krassen, knopen, bobbels of vale plekken; Verslappen, uitrekken, scheuren of structuurverandering van leer dat na verloop van tijd onvermijdelijk is bij een natuurlijk product; Verhoogde zichtbaarheid van kielen, barstjes of scheurtjes in het leer die worden veroorzaakt door geleidelijke vervuiling en externe katalysatoren over een langere periode;
 3. Geuren die afkomstig zijn van vlekincidenten, of vlekken op interieur;
 4. Een vlek of beschadiging die is veroorzaak door vervoer, opslag, aannemers, foutieve montage, verwaarlozing, misbruik, kwaadwillige beschadiging, diefstal, brand, verschroeiing, overstroming, gebroken leidingen (waaronder verwarmingslekken), zonlicht, wind, weer, lekkende daken of lekkende veranda’s;
 5. Beschadiging door huisdieren veroorzaakt door:
  • a. bitjen of kauwen;
  • b. Ophoping van krassen die in een langere tijd zijn onstaan;
 6. Elke vlek of beschadiging die geleidelijk is ontstaan, elke geleidelijke algemeen optredende vervuiling die tot de ophoping en meerdere vlekken leidt die gedurende een langere tijd ontstaan;
 7. Andere kosten die indirect zijn veroorzaakt door de gebeurtenis die tot uw claim heeft geleid, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in dit plan;
 8. Routinereparatie/-reiniging, uitgevoerd door een door Guardsman goedgekeurde reparateur of door een andere partij;
 9. Enig mislukken van reparaties die niet als onderdeel van dit plan zijn uitgevoerd;
 10. Draadloze apparaten die worden gebruikt om meubilairfuncties te bedienen die niet permanent zijn bevestigd aan uw verzekerde product;
 11. Algemeen verlies van weerbaarheid van interieurvulmaterialen (zachter worden van minder dan 30%), rafelen (inclusief rafelen van ritsen), verlies van knopen of delaminatie, wat het splitsen of afbladderen van het dekmateriaal in laagjes inhoudt;
 12. Elke beschadiging of defect aan elektronische en audiovisuele apparaten die zijn bevestigd aan of onderdeel uitmaken van uw producten, zoals iPod docking stations en speakers;
 13. Oorlog, invasie, daden of handelingen van buitenlandse vijanden, vijandigheden (of er nu oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijk toegeeigende macht, rellen of civiele onrust, terroristische activiteiten van welke soort dan ook;
 14. Ioniserende straling of vervuiling door radioactiviteit van een nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstof.

DEEL 5 - WAT TE DOEN IN GEVAL VAN MORSEN?

Als u iets morst, dient u direct te handelen. Dep vloeibare vlekken of verwijder vaste stoffen met een schone, droge witte doek en dep richting het midden van de vlek. Wrijf niet en gebruik geen ongeschikte reinigingsmaterialen, zoals reinigings- of babydoekjes, want dat kan uw meubel nog meer beschadigen en dat is niet gedekt. Als u morst en dit tot een vlek leidt, volgt u de procedure claimafhandeling in deel 6 hieronder.

DEEL 6: PROCEDURE CLAIMAFHANDELING

 1. In het geval van een claim volgens dit plan neemt u contact op met Guardsman op het telefoonnummer 070 770 92 88 of +44 (0)1235 448868. We verstrekken u dan een claimformulier. U kunt het formulier ook downloaden via onze websitewww.guardsman.nl. Vul het formulier in en stuur het per e-mail naar [email protected] of per post naar RESPONSE PAYEE GRANDE-BRETAGNE, IBRS/CCRI Number: PHQ-D/11830/OX, New Claims, Guardsman Industries Ltd, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4YG, Verenigd Koninkrijk, zodat uw claim in behandeling kan worden genomen.
 2. Meld alle incidenten die tot een claim kunnen leiden binnen 28 dagen na het incident, of zo snel mogelijk. Als u langer wacht met het melden van het incident, kan dit betekenen dat uw schadevergoeding niet wordt betaald of dat het niveau van de dekking voor het incident verminderd wordt.
 3. Guardsman kan u vragen uw product te inspecteren om uw claim te kunnen behandelen.
 4. Als u een bevestigde afspraak met een technicus annuleert zonder kennisgeving van minimaal 24 uur vooraf, wordt er € 48 in rekening gebracht en wordt er geen nieuwe afspraak geboekt totdat deze betaling is ontvangen.
 5. Guardsman handelt geldige claims af door een speciale vlekkenverwijderaar te sturen (indien dit geschikt is), of door uw beschadigde product naar eigen goeddunken schoon te maken of te repareren tot de waarde van uw product. Indien een bevredigende schoonmaak of reparatie niet mogelijk is, kan het zijn dat het product wordt vervangen. Geen enkele vergoeding zal de maximum aansprakelijkheid overschrijden.
  • a. Als een onderdeel van uw product volledig wordt vervangen, kan Guardsman het oorspronkelijke item of onderdeel in eigendom nemen als hij hiervoor kiest;
  • b. Hoewel Guardsman altijd zijn uiterste best doet, garanderen we geen volledige overeenkomst van korrel, glans of patroon in het geval dat uw product wordt gerepareerd of vervangen. Een exacte kleurovereenkomst kan niet worden gegarandeerd. Vervangende onderdelen worden afgestemd op een onopvallend gebied van het item. In dergelijke omstandigheden is de aansprakelijkheid beperkt tot de beste inspanningen van een door Guardsman goedgekeurde technicus;
  • c. Als Guardsman een product volledig vervangt, eindigt uw plan op het vervangende product en kunt u geen nieuwe claim voor dat product meer indienen;
  • d. U dient met Guardsman samen te werken om een levering of ophaling te regelen; en
  • e. Iedere productvervanging (naar het goeddunken van Guardsman) wordt geregeld door Guardsman en is van een soortgelijke standaard, specificatie en stijl als uw oorspronkelijke product, onder voorbehoud van de beperking van de dekking.
 6. Indien er ten tijde van een geldige claim volgens dit plan een andere verzekeringspolis van kracht is die hetzelfde verlies of dezelfde uitgave dekt, kan de Verzekeraar zich verhalen op de andere verzekeraar voor een deel van of voor alle kosten. U dient alle vereiste informatie te verstrekken om deze procedure te ondersteunen.

DEEL 7: ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Verzorg uw product naar behoren door het te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.
 2. Zowel u als de Verzekeraar kunnen de wet kiezen die van toepassing is op dit contract, voor zover toegestaan door die wet. Tenzij anders overeenkomen, is de wet die van toepassing is op dit contract de wet die van toepassing is op het land in Europa waarin u permanent verblijft.
 3. Verzekeraars delen informatie met elkaar om frauduleuze claims te voorkomen. In het geval van een claim wordt alle informatie die u hebt verstrekt en die relevant is voor deze verzekering of elke claim in het claimregister opgenomen. Indien een claim frauduleus is of indien er foutieve informatie wordt verstrekt, vervallen alle voordelen onder deze polis. De Verzekeraar houdt de premie die u ons hebt betaald. U kunt ook worden vervolgd.
 4. Iedere wijziging van uw adres moet door de planhouder worden gemeld./li>
 5. U kunt dit Plan overdragen aan een andere partij (deze wijziging is onderhevig aan € 48 administratiekosten). Stuurt u dit document alstublieft retour met de volledige naam en het adres van de nieuwe planhouder, samen met de van toepassing zijnde overdrachtsdatum. De overdracht zal geen effect sorteren totdat we deze documenten en de kosten hebben ontvangen.
 6. U bent aansprakelijk voor enige kosten die buiten dit plan vallen.
 7. De Verzekeraar wijzigt de voorwaarden van dit plan uitsluitend als hij hier om wettelijke of regulatoire redenen toe verplicht is, maar u ontvangt altijd minimaal 60 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving van de wijziging.

DEEL 8: VERVALLING VAN DE DEKKING

 1. Alle dekkingen volgens dit plan en alle voordelen vervallen automatisch in de onderstaande gevallen:
  • (a) 5 jaar na de datum van levering van uw product;
  • (b) de datum waarop Guardsman uw product volledig vervangt of de in deel 2.(1) genoemde beperking claimlimiet is bereikt;
  • (c) in het geval van fraude, een onjuiste voorstelling van zaken of een poging hiertoe door u of iemand die namens u handelt; of
  • (d) wanneer u uw polis volgens deel 9 hieronder beëindigt.

DEEL 9: UW RECHT OP BEËINDIGING

 1. U kunt uw plan binnen 30 dagen na de leveringsdatum van uw product annuleren door contact op te nemen met de verkoper. U krijgt het volledige bedrag terug als u geen claim hebt gedaan; als het product is voorbehandeld met een vlekkenbeschermer hebt u recht op een terugbetaling van 75%.
 2. U kunt uw plan ook ná 30 dagen na de leveringsdatum van uw product annuleren. Indien u geen claim hebt gedaan, ontvangt u een proportioneel bedrag terug dat wordt berekend op basis van het aantal volledige maanden dat overblijft na de annuleringsdatum. Bevestig dit schriftelijk aan Guardsman, 152 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Verenigd Koninkrijk, of per e-mail aan [email protected], onder vermelding van het referentienummer van uw Plan.
  • (a) Guardsman brengt administratiekosten van 48 in rekening voor een annulering die na 30 dagen wordt gedaan. Dit bedrag wordt van een eventuele terugbetaling afgetrokken.
  • (b) Indien uw product is voorbehandeld met een vlekkenbeschermer, wordt er nog eens € 30 van uw terugbetaling afgetrokken.
 3. Indien een claim is afgehandeld onder dit plan, hebt u geen recht op terugbetaling. Als u wilt annuleren nadat een nieuwe claim is gedaan en deze claim wordt later ingetrokken, is de datum van annulering de datum waarop u oorspronkelijk wenste te annuleren.

DEEL 10 - KLACHTEN

Als niet aan uw verwachtingen wordt voldaan of u bent niet tevreden, kunt u schriftelijk contact opnemen met het klachtafhandelingsteam via Guardsman 152 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Verenigd Koninkrijk, of per e-mail via [email protected] of telefonisch via + 44 (0)1235 444 751 . Vermeld hierbij het referentienummer van uw plan of uw claimnummer.

Er wordt binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht contact met u opgenomen, waarbij u wordt geïnformeerd over de actie die zal worden genomen. Guardsman probeert het probleem op te lossen en binnen vier weken een antwoord te geven. Als het langer dan vier weken in beslag zal nemen, wordt u op de hoogte gesteld wanneer u een antwoord kunt verwachten. Als u binnen acht weken geen antwoord heeft ontvangen, zullen ze u vertellen hoe u uw klacht ter beoordeling kunt indienen bij de Financial Ombudsman Service (FOS).

U hebt ook het recht om op elk moment contact op te nemen met de FOS. Neem schriftelijk contact op met The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londen, E14 9SR, Verenigd Koninkrijk, telefonisch via +44 (0)800 023 4567 of +44 (0)300 123 9123 of per e-mail via [email protected]

Meer informatie wordt verstrekt in de betreffende fase van de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

DEEL 11: KENNISGEVING AAN KLANTEN

Telefoongesprekken over uw Plan kunnen worden opgenomen, zodat wij de juistheid van de informatie die wij verstrekken kunnen controleren. Als u een handicap hebt die communicatie moeilijk maakt, meldt u dit aan Guardsman en zij zullen u graag verder helpen.

De Verzekeraar wordt gedekt door de Compensatieregeling voor financiële diensten (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). U hebt mogelijk recht op vergoeding volgens deze regeling als de verzekeraar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De meeste verzekeringscontracten zijn gedekt voor 90% van de claims. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij The Financial Conduct Authority of het FSCS. U kunt de website van het FSCS bezoeken op www.fscs.org.uk en telefonisch contact opnemen via +44 (0)20 7892 7300.

DEEL 12: PRIVACYVERKLARING

 1. Met het oog op de Data Protection Act 1998 zijn Guardsman en de Verzekeraar de gegevensbeheerders van enige persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt bij de aanschaf van uw Plan of de inzending van een claim. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens accuraat en up-to-date zijn en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk is. Wij kunnen persoonlijke gegevens prijsgeven met als doel te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 2. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk bewaard en uitsluitend gebruikt om uw plan of claim te beheren en om u te identificeren indien nodig of om contact met u op te nemen voor informatie of wijzigingen van de producten die u hebt aangeschaft, om aan wettelijke voorwaarden of regels te voldoen en om u marketingmateriaal te sturen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, neemt u contact op met Policy Administration van Guardsman via +44 (0)1235 444747 of [email protected]
 3. Guardsman en de Verzekeraar zijn misschien genoodzaakt om uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te delen met serviceproviders, vertegenwoordigers en andere dochterondernemingen. Sommige van deze partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. In dergelijke gevallen worden alle mogelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en zorgvuldig worden behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van de Britse wetgeving. Details van de landen die voor u relevant zijn worden op aanvraag verstrekt.
 4. U hebt het recht om deze informatie in te zien. Schrijf hiervoor de betreffende bedrijven aan op de adressen die in deel 1 zijn vermeld. Er kunnen hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht. U kunt op elk moment toestemming weigeren dat uw gegevens worden gebruikt.