VOORWAARDEN VOOR HET GUARDSMAN 5-JARIGE STOF & LEER GARANTIEPLAN

DEEL 1: INLEIDING

In dit document worden de voordelen, voorwaarden en uitsluitingen van de verzekerde (u/uw) onder het DFS Sofacare beschermingsplan uiteengezet Lees dit document zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de geboden dekking begrijpt. Uw product is alleen verzekerd als u de voorwaarden en de procedure claimafhandeling van dit plan volgt en de vereiste premie hebt betaald.

Uw beschermingsplan wordt beheerd door Guardsman Industries Limited (Guardsman), met als vestigingsadres 25 Canada Square, Level 37, Londen, E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk. Guardsman Industries Limited is gemachtigd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority onder registratienummer 311766.

Uw beschermingsplan wordt geleverd door ons: Fortegra Europe Insurance Company Limited, The Reed Centre, Blue Harbour, Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX1027, Malta. Fortegra Europe Insurance Limited is gemachtigd onder de Maltese Insurance Business Act 1998 voor algemene bedrijfsuitoefening en staat onder toezicht van de Malta Financial Services Authority onder referentienummer C 84703. Details van de machtiging en het toezicht door de Malta Financial Services Authority zijn bij ons op verzoek verkrijgbaar.

DEEL 2: DEKKINGSLIMIETEN

 1. Tijdens de verzekeringsperiode is het maximumbedrag dat wij uitkeren onder dit beschermingsplan beperkt tot de oorspronkelijke aanschafprijs van uw product, na eventuele kortingen ten tijde van de aankoop, of € 18.000, afhankelijk van wat het laagste bedrag is. Als een product wordt vervangen onder de voorwaarden van dit plan, is er geen verdere dekking beschikbaar voor het product.
 2. Uw product is alleen verzekerd als het in Nederland blijft.
 3. Uw product dient in een privéwoning te staan en mag niet worden gebruikt in commerciële of verhuuraccommodaties, waaronder verhuurde kamers in uw eigen woning.
 4. Een defect van uw product dat tijdens de garantieperiode van de fabrikant of de verkoper is ontstaan, wordt niet door dit plan gedekt.
 5. Het plan dekt geen meubilair dat zich in een boot of caravan bevindt.
 6. Extra sets losse hoezen, sierkussens, armkapjes en hoofdbeschermers (antimakassars) zijn beperkt tot een maximale vergoeding van hun aankoopprijs zoals afzonderlijk gespecificeerd op de factuur, of tot een maximum van 10% van de totale verkoopwaarde.

DEEL 3: WAT IS GEDEKT?

1. Reparatiekosten in het geval van een plotseling en onopzettelijk incident dat tot een vlek, scheur, gaatje, plekje, kras, splinter of brandplek, of schade aan het reclinermechanisme leidt.

2. Uw product is verzekerd als:

 1. het in goede staat bij u thuis is afgeleverd;
 2. het product is gebruikt en verzorgd in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant; en
 3. u aan alle voorwaarden van dit plan voldoet, waaronder de procedure claimafhandeling.

3. Als reparatie niet mogelijk is, kunnen we ervoor kiezen het beschadigde onderdeel te vervangen. Als dit niet mogelijk is, kan Guardsman een vervangend product verstrekken of in plaats van een reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken van Guardsman en van uw Verzekeraar, aan de claim voldoen door middel van betaling in contanten (tot aan de vergoedingslimiet). Elke contante betaling is beperkt tot het equivalent van de kosten van reparatie of vervanging door Guardsman.

4. Indien beschikbaar kan uw product door Guardsman worden voorzien van een beschermende behandeling tegen vlekken. Meer informatie is beschikbaar bij uw verkoper.

DEEL 4: WAT IS NIET GEDEKT?

Uw product is niet verzekerd voor:

 1. 1. schade als gevolg van verkeerde montage van meubilair, hetzij door uzelf of door derden;
 2. 2. beschadiging of vlekken door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, of door regelmatig ongepast gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of reinigingsmaterialen;
 3. 3. kleurverlies, vervaging en elk natuurlijk kenmerk van de bekleding van het product waaronder kloven, scheuren, krassen, knopen, bobbels, draaiingen en vale plekken; of haarscheurtjes (minder dan 1,5 mm) die zich van nature voordoen in hout of in hoogglans afwerkingen, of die ontstaan tijdens het productieproces;
 4. 4. verslappen, uitrekken, kreuken of textuurverandering in leer of textiel (wat op de duur onvermijdelijk is bij een natuurlijk product); Verhoogde zichtbaarheid van kielen, barstjes of scheurtjes in het leer die worden veroorzaakt door geleidelijke vervuiling en externe katalysatoren over een langere periode;
 5. 5. schaafplekken die worden veroorzaakt door dagelijks gebruik en reiniging over een langere periode;
 6. 6. geuren;
 7. 7. vlekken op interieur;
 8. 8. een vlek of beschadiging die is veroorzaak tijdens het vervoer of de opslag van het product;
 9. 9. een vlek of beschadiging die is veroorzaak door aannemers in uw huis, verwaarlozing, misbruik, kwaadwillige beschadiging, diefstal, brand, verschroeiing, overstroming, gebarsten of lekkende tuinkamers;
 10. 10. beschadiging door huisdieren veroorzaakt door:
  • a. bitjen of kauwen;
  • b. Ophoping van krassen die in een langere tijd zijn onstaan;
 11. 11. achteruitgang van het uiterlijk van het product door normaal gebruik of algemene verontreiniging, bijvoorbeeld op plaatsen met veel aanraking zoals armleuningen, of opbouw van oliën op een hoofdsteun, enzovoorts;
 12. 12. andere kosten die indirect zijn veroorzaakt door de gebeurtenis die tot uw claim heeft geleid, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in dit plan;
 13. 13. routinereparatie/-reiniging, uitgevoerd door een door Guardsman goedgekeurde reparateur/reiniger of door een andere partij;
 14. 14. mislukte reparaties die niet als onderdeel van dit plan zijn uitgevoerd;
 15. 15. handheld draadloze apparaten (inclusief batterijen) die worden gebruikt om meubilairfuncties te bedienen die niet permanent zijn bevestigd aan uw verzekerde product;
 16. 16. inwendige vezelvulling, inwendige schuimvulling die niet terugkeert in de oorspronkelijke vorm, indien dit binnen de voor de sector te verwachten inzakking is, zoals zich na verloop van tijd kan voordoen, rafelen, defecte ritssluitingen en stikwerk, verlies van knopen of afbladderen van dekmateriaal in laagjes pigment, fineer of afwerkingsmateriaal;
 17. 17. beschadiging of defect aan elektronische en audiovisuele apparaten die zijn bevestigd aan of onderdeel uitmaken van uw producten, zoals iPod docking stations en speakers;
 18. 18. oorlog, invasie, daden of handelingen van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of oorlog is verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht, rellen of civiele onrust, terroristische activiteiten van welke soort dan ook;
 19. 19. ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit afkomstig van splijtstof of nucleair afvalmateriaal afkomstig van de splijting van nucleaire brandstof;
 20. 20. een accumulatie van meerdere soorten vlekken op meerdere plaatsen van het product;
 21. 21. structurele defecten, inclusief defecten aan het frame, waaronder voeten en poten.

DEEL 5 - WAT TE DOEN IN GEVAL VAN MORSEN?

Als u iets morst, dient u direct te handelen. Dep vloeibare vlekken of verwijder vaste stoffen met een schone, droge witte doek of keukenrol en werk naar het midden van de vlek. Niet wrijven, aangezien dit uw product beschadigt. Gebruik geen ongeschikte reinigingsmaterialen, zoals reinigings- of babydoekjes om de vlek te verwijderen, want dat kan uw meubel nog meer beschadigen en dat wordt niet gedekt. Als u morst en dit tot een vlek leidt, volgt u de procedure claimafhandeling in deel 6 hieronder.

DEEL 6: PROCEDURE CLAIMAFHANDELING

 1. 1. In het geval van een claim volgens dit plan neemt u contact op met Guardsman op telefoonnummer 070 770 92 88 of +44 (0)1235 448840. We verstrekken u dan een claimformulier en/of een gefrankeerde envelop, of u kunt het formulier downloaden via onze website www.guardsman.nl. Vul het formulier in en stuur het per e-mail naar [email protected] of per post naar RESPONSE PAYEE GRANDE-BRETAGNE, IBRS/CCRI Number: PHQ-D/11830/OX, New Claims, Guardsman Industries Ltd, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4YG, Verenigd Koninkrijk, zodat uw claim in behandeling kan worden genomen.
 2. 2. Dien uw claim zo spoedig mogelijk in, maar altijd binnen 28 dagen na het incident dat tot een claim kan leiden. Een langere vertraging kan betekenen dat uw schadevergoeding niet wordt betaald of dat het niveau van de dekking verminderd wordt. We kunnen u vragen uw product te inspecteren om uw claim beter te kunnen beoordelen.
 3. 3. We kunnen u vragen om foto's van de beschadiging te verstrekken zodat we uw claim sneller kunnen beoordelen.
 4. 4. Als u een incident hebt gemeld door telefonisch contact op te nemen met Guardsman, kunt u op het claimformulier alleen voor dat incident een claim indienen. Voor andere incidenten moet u aparte claims indienen. Onze technicus krijgt opdracht om alleen de benodigde reparatie uit te voeren die u telefonisch hebt gemeld.
 5. 5. Als u een bevestigde afspraak voor het bezoek van een technicus bij u thuis wilt annuleren, moet u hiervan minimaal 24 uur vooraf kennisgeving doen. Als u dit niet doet dient u een vergoeding van € 25 te betalen. Een andere afspraak wordt pas bevestigd nadat de vergoeding is betaald.
 6. 6. We handelen een geldige claim af door u naar ons eigen goeddunken een speciale vlekkenverwijderaar (indien van toepassing) toe te sturen, of door uw beschadigde product te reinigen of te repareren. Als het product niet naar behoren gereinigd of gerepareerd kan worden zullen we het product vervangen. Hierbij is het volgende van toepassing:
  • a. Als we overeenkomen om het product of een onderdeel daarvan te vervangen, kunnen wij bezit nemen van het oorspronkelijke product of onderdeel.
  • b. Bij reparatie of vervanging kan een exacte overeenkomst van nerf, glans, patroon of kleur niet worden gegarandeerd. Vervangende onderdelen worden afgestemd op een onopvallend deel van het product en in dergelijke omstandigheden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de beste inspanningen van een door Guardsman goedgekeurde technicus.
  • c. Als wij na het leveren van een vervanging geen bezit nemen van het oorspronkelijke product of onderdeel, bent u zelf verantwoordelijk voor het afdanken hiervan.
  • e. U dient met ons samen te werken om een levering of ophaling te regelen;
  • f. Iedere vervanging is van een soortgelijke standaard, specificatie en stijl als uw oorspronkelijke product, onder voorbehoud van de beperking van de dekking.
 7. 7. Indien er ten tijde van een geldige claim volgens dit plan een andere verzekeringspolis van kracht is die dezelfde schade of uitgave dekt, kunnen wij proberen om al onze onkosten of een deel daarvan op de andere verzekeraar te verhalen. U dient alle vereiste informatie te verstrekken om ons hierin te ondersteunen.

DEEL 7: ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. U dient uw product altijd naar behoren te verzorgen om vlekken of beschadigingen te voorkomen en om het te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.
 2. U en wij kunnen de wet kiezen die van toepassing is op dit plan. Tenzij anders overeenkomen, is de wet die van toepassing is de wet die geldt voor het land waar u woont.
 3. Verzekeraars delen informatie met elkaar om frauduleuze claims te voorkomen. In het geval van een claim wordt alle informatie die u hebt verstrekt en die relevant is voor deze verzekering of elke claim in het claimregister opgenomen. Indien een claim frauduleus is of indien er foutieve informatie wordt verstrekt, vervallen alle voordelen onder deze polis. De Verzekeraar houdt de premie die u ons hebt betaald. U kunt ook worden vervolgd.
 4. Als u verandert van adres moet u ons hierover informeren.
 5. De polishouder (de persoon vermeld op de factuur) kan dit plan overdragen aan een andere persoon door:
  • • een e-mail te sturen naar [email protected];
  • • ons de volledige naam en adres te geven van de persoon aan wie dit plan wordt overgedragen;
  • • ons te informeren op welke datum de overdracht moet plaatsvinden; en
  • • € 25 administratiekosten te betalen.
 6. Stuur dit plandocument en de nieuwe gegevens naar Guardsman. De overdracht wordt pas van kracht nadat we de documentatie en betaling hebben ontvangen.
 7. U dient alle kosten te betalen die niet door dit plan worden gedekt.
 8. Wij veranderen de voorwaarden van dit plan alleen als de wetgeving of voorschriften ons hiertoe verplichten. Van eventuele wijzigingen wordt u 60 dagen van tevoren in kennis gesteld.

DEEL 8: VERVALLING VAN DE DEKKING

 1. Alle dekkingen volgens dit plan en alle voordelen vervallen automatisch:
  • (a) 5 jaar na de datum van levering van uw product bij u thuis;
  • (b) op de datum waarop Guardsman uw product volledig vervangt of een claim betaalt die een bedrag gelijk aan de in deel 2.(1) genoemde limiet bereikt;
  • (c) op de datum waarop we uw plan annuleren omdat u een frauduleuze claim hebt ingediend; of
  • (d) op de datum waarop u uw polis volgens deel 9 hieronder beëindigt.

DEEL 9: UW RECHT OP BEËINDIGING

 1. Als u dit plan binnen 30 dagen na de leveringsdatum van uw product aan uw huisadres wilt annuleren, kunt u dit doen door contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht. U krijgt de volledige premie terugbetaald als u geen claim hebt ingediend. De enige uitzondering hierop is als het product een beschermende behandeling tegen vlekken heeft ondergaan. In dit geval hebt u recht op een terugbetaling van slechts 75% van de premie die u hebt betaald.
 2. Als u uw plan 30 dagen of meer na de leveringsdatum van het product wilt annuleren, e-mail dan [email protected] of schrijf naar Guardsman, 152 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Verenigd Koninkrijk. Als u geen claim hebt ingediend hebt u recht op proportionele terugbetaling van de door u betaalde premie. De terugbetaling is gebaseerd op het aantal volledige maanden dat overblijft vanaf de door u gevraagde annuleringsdatum. U dient tevens administratiekosten van € 25 te betalen die op uw terugbetaling in mindering worden gebracht. Als het product als onderdeel van het plan is behandeld met een vlekkenbeschermer, wordt nog eens € 25 op uw terugbetaling in mindering gebracht.
 3. 3. Annuleringen kunnen niet met terugwerkende kracht worden behandeld. Als aan een claim onder dit plan is voldaan, hebt u geen recht op terugbetaling van de premie. Als een incident heeft plaatsgevonden dat waarschijnlijk tot een claim zal leiden hebt u geen recht op terugbetaling totdat wij hebben besloten of wij aan de relevante claim zullen voldoen. Als we besluiten om niet aan de claim te voldoen, is de annuleringsdatum de datum waarop u ons hebt gevraagd om dit plan te annuleren.

DEEL 10 - KLACHTEN

Als niet aan uw verwachtingen is voldaan of u bent niet tevreden, kunt u hierover met ons contact opnemen. Als u de onderstaande aanwijzingen opvolgt, wordt uw klacht zo efficiënt mogelijk afgehandeld.

Guardsman handelt klachten over het algemeen beheer van deze polis namens u af. Als u hierover een klacht wilt indienen kunt u contact opnemen met: Complaints Team, Guardsman Industries Ltd, 152 Brook Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, Verenigd Koninkrijk, of [email protected], of bellen met + 44 (0)1235 444 751 onder vermelding van het referentienummer van uw plan of het claimnummer, zodat uw klacht snel kan worden afgehandeld.

Guardsman bevestigt uw klacht binnen 5 werkdagen en streeft ernaar om uw klacht binnen 15 dagen na eerste kennisgeving op te lossen. Als uw klacht niet binnen deze periode kan worden opgelost, zal Guardsman u schriftelijk inlichten over de oorzaak hiervan en wanneer wordt verwacht dat uw klacht zal worden opgelost.

Als u nadat u een definitief antwoord van hen hebt ontvangen nog steeds niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de Financial Ombudsman Service: The Financial Ombudsman Service (FOS), Exchange Tower, Londen E14 9SR, telefoon +44 (0)800 0234567 of +44 (0)300 123 9 123, of e-mail [email protected] Gegevens over ontvankelijkheid worden gedurende uw klachtenprocedure verstrekt door de behandelende partij.

Voor klachten over de verzekeraar kunt u schrijven naar The Managing Director, Fortegra Europe Insurance Company, The Reed Centre, Blue Harbour, Ta’ Xbiex Seafront, Ta X’biex, XBX 1027, Malta of een e-mail sturen naar [email protected] Als u niet tevreden bent over de oplossing of als uw klacht niet binnen de hierboven aangegeven periode is opgelost, hebt u het recht om de kwestie voor te leggen aan de Financial Services Arbiter in Malta (Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Florina FRN 1530, Malta, telefoon +356 8007 2366 of +356 21 249 245, of e-mail [email protected]).

De Office of the Arbiter verwacht dat u een definitief schriftelijk antwoord van ons hebt ontvangen voordat uw geval in behandeling kan worden genomen. Wacht daarom totdat u dit van ons hebt ontvangen voordat u hen benadert.

Als u de verzekering online hebt gekocht kunt u als alternatief uw klacht voorleggen aan het Online Dispute Resolution (ODR) Platform dat is opgericht door de Europese Commissie. Deze dienst is opgericht om inwoners van de Europese Unie (EU) die goederen of diensten online hebben gekocht te helpen om hun klachten op te lossen. Het webadres van het ODR Platform is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Opmerking: “online” heeft betrekking op alle producten die onder andere via een website, e-mail, telefoon of social media met een digitaal element worden verkocht.

Denk eraan om in alle correspondentie uw volledige naam en adres te vermelden.

DEEL 11: KENNISGEVING AAN KLANTEN

Uw telefoongesprekken in verband met dit plan kunnen gemonitord of opgenomen worden. Dit gebeurt om de juistheid van informatie te kunnen controleren, ons personeel te kunnen helpen met training en om te kunnen bewijzen dat onze procedures en die van Guardsman voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

Als u een handicap hebt die communicatie moeilijk maakt, meld dit dan aan Guardsman en zij zullen u graag verder helpen.

DEEL 12: PRIVACYVERKLARING

Fortegra Europe Insurance Company Limited (de verwerkingsverantwoordelijke) verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (“wetgeving”). Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

 1. Gegevensbescherming - Fortegra Europe Insurance Company Limited (de verwerkingsverantwoordelijke) verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy in overeenstemming met de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (“wetgeving”). Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
 2. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken - We kunnen uw persoonsgegevens in ons bezit gebruiken om uw verzekeringscontract met ons te kunnen uitvoeren. Dit omvat de levering en het beheer van de verzekering waarom u ons vraagt, inclusief behandelen van claims en verwante doeleinden, assurantie (waaronder geautomatiseerde assurantiebesluiten), aanbieden van verlengingstermijnen, prijzen, of statistische doeleinden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om fraude en het witwassen van geld tegen te gaan en om in algemene zin te voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelgeving.
 3. Verstrekking van uw persoonsgegevens - Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die betrokken zijn bij de levering van producten of diensten aan ons, of aan serviceproviders die namens ons diensten verrichten. Dit omvat onze groepsbedrijven, makelaars, vertegenwoordigers, externe beheerders, andere verzekeraars, herverzekeraars, andere verzekeringstussenpersonen, verzekeringsinformatiebureaus, kredietbureaus, organisaties voor het opsporen van fraude, schaderegelaars, externe advocatenbureaus, externe accountants en auditors, en regelgevende instanties, zoals wettelijk kan zijn voorgeschreven.
 4. Internationale doorgifte van gegevens - Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat deze veilig en in overeenstemming met de wet worden behandeld.
 5. Uw rechten - U hebt het recht ons te vragen om uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken, een kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in te zien, uw persoonsgegevens te verwijderen (behoudens bepaalde uitzonderingen), onjuiste of misleidende gegevens te corrigeren of te verwijderen, de verwerking van uw gegevens te beperken, ons te vragen om een kopie van uw gegevens te verstrekken aan een verwerkingsverantwoordelijke, en om een klacht in te dienen bij de lokale instantie die toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens.
 6. Bewaring - Uw gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk is worden bewaard en worden beheerd in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring. In de meeste gevallen is de bewaarperiode zeven (7) jaar na beëindiging van de polis, of onze zakelijke relatie met u, tenzij wij op basis van de zakelijke behoeften of op grond van de wetgeving of regelgeving verplicht zijn om de gegevens voor een langere periode te bewaren.